اندیشه عدالت

کتاب اندیشه عدالت

نویسنده:

آمارتیا سن

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

نظریهٔ عدالت دستپخت نهادباوری استعلایی بسیاری از مطرح ترین مسائل حوزهٔ عدالت را حتی چنانچه حسن نیتی در کار باشد به حد نوعی لفاظی کم مایه کاهش می دهد. خیزش مردمانی در سرتاسر جهان برای تحقق عدالت بیش تر جهانی و من در این جا بر واژهٔ قیاس «بیش تر» تأکید دارم هیاهو بر سر نیازهای کمینهٔ زیست انس ...مطالعه بیشتر نظریهٔ عدالت دستپخت نهادباوری استعلایی بسیاری از مطرح ترین مسائل حوزهٔ عدالت را حتی چنانچه حسن نیتی در کار باشد به حد نوعی لفاظی کم مایه کاهش می دهد. خیزش مردمانی در سرتاسر جهان برای تحقق عدالت بیش تر جهانی و من در این جا بر واژهٔ قیاس «بیش تر» تأکید دارم هیاهو بر سر نیازهای کمینهٔ زیست انسانی نیست. این خیزش همچنین نه برای برپایی جامعه ای «سر تا پا عادل» در جهان، که اصلاح عدالت جهانی، با زدودن سامان هایی در حدی تکان دهنده «ناعادل»، است. آدام اسمیت، یاکندرسه، یا مری ولستونکرفت نیز در دوران خود چنین کردند. به رغم تداوم واگرایی باورها بر سر مسائلی دیگر، ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

آمارتیا کومار سن (انگلیسی: Amartya Kumar Sen) برنده هندی جایزه نوبل اقتصاد است که در سوم نوامبر سال ۱۹۳۳ چشم به جهان گشود. وی استاد فلسفه و اقتصاد در دانشگاه هاروارد است. وی به سبب مشارکت هایش در نظریه های توسعه انسانی و اقتصاد رفاه شناخته شد است. یکی از مهم ترین آثار وی کتاب توسعه به مثابه آزادی می باشد