منسفیلد پارک

نویسنده:

جین آستین

مترجم: رضا رضایی
انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 543
نوبت چاپ: 13
قیمت: 80,000 تومان

سرگذشت پرفراز و نشیب دختری حساس، خوش قلب، محجوب که شاهد ماجراها، دسیسه ها و عشق های آدم های دور و بر است و در گرداب حوادث احساسات خود را مهار می کند. پس از آفتابی شدن ماجرایی خیانتکارانه، ن