سایه ی باد

(ادبیات جهان)

مترجم: علی صنعوی
انتشارات: نیماژ
تعداد صفحات: 744
نوبت چاپ: 7
دسته بندی: داستان جهان
قیمت: 89,000 تومان