شعر امروز،زن امروز

کتاب شعر امروز،زن امروز

Poetry today, woman of today
نویسنده:

علی باباچاهی

انتشارات: ویستار
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 90,000 تومان

بحث محوری این کتاب، شعر زنان ایرانی است. شعری که به طور کلی نوع، معاصر و مدرن نامیده می شود. از این منظر با توجه به وسوسه ی نوآوری که با شعر شمس کسمایی آغاز می شود، سیر تکوینی (شعر امروز، زن امروز) را بر بستر فراز و نشیب و تحولات سیاسی - اجتماعی و هنری دنبال کرده ایم.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده : علی باباچاهی
شابک : 9782000059233

در دوره اول متوسطه، به شعر و ادبیات علاقه مند شد. در مسابقه ادبی دانش آموزی دبیرستان هایبوشهر و سپس شیراز رتبه اول را به دست آورد. در این دوره شعرهایش در مجلات تهران، با نام مستعار «ع. فریاد» چاپ می شد اما وقتی یکی از شعرهای این شاعر در مجله امید ایران به عنوان «بهترین شعر هفته» به چاپ رسید، شعرهایش را به امضای خودش در مجلات چاپ کرد