مسخ

کتاب مسخ

The Metamorphosis
نویسنده:

فرانتس کافکا

انتشارات: مجید
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نوار
کتاب صوتی

مسخ

قیمت : 20,000 تومان
نوار
کتاب صوتی

جلو قانون

قیمت : 3,500 تومان
جلو قانونجلو قانون
نوار
کتاب صوتی

گروه محکومین

قیمت : 19,000 تومان
قسمت اولقسمت اول
قسمت دومقسمت دوم
قسمت سومقسمت سوم
قسمت چهارمقسمت چهارم
قسمت پنجمقسمت پنجم
قسمت ششمقسمت ششم
قسمت هفتمقسمت هفتم
قسمت هشتمقسمت هشتم
قسمت نهمقسمت نهم
نوار
کتاب صوتی

مسخ

قیمت : 19,000 تومان
فصل اول: بخش اول:‌ قسمت اولفصل اول: بخش اول:‌ قسمت اول
فصل اول: بخش اول:‌ قسمت دومفصل اول: بخش اول:‌ قسمت دوم
فصل اول: بخش دوم:‌ قسمت اولفصل اول: بخش دوم:‌ قسمت اول
فصل اول: بخش دوم:‌ قسمت دومفصل اول: بخش دوم:‌ قسمت دوم
فصل اول: بخش سوم:‌ قسمت اولفصل اول: بخش سوم:‌ قسمت اول
فصل اول: بخش سوم:‌ قسمت دومفصل اول: بخش سوم:‌ قسمت دوم
فصل دومفصل دوم
فصل سومفصل سوم
فصل چهارمفصل چهارم
فصل پنجمفصل پنجم
فصل ششمفصل ششم
فصل هفتمفصل هفتم
فصل هشتمفصل هشتم
نوار
کتاب صوتی

مسخ

قیمت : 13,500 تومان
فصل اولفصل اول
فصل دومفصل دوم
فصل سومفصل سوم
فصل چهارمفصل چهارم
فصل پنجمفصل پنجم
فصل ششمفصل ششم
فصل هفتمفصل هفتم
فصل هشتمفصل هشتم

فرانتس کافکا، زاده ی ۳ ژوئیه ۱۸۸۳ و درگذشته ی ۳ ژوئن ۱۹۲۴، یکی از بزرگ ترین نویسندگان آلمانی زبان در قرن بیستم بود. آثار کافکا در زمره ی تأثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب به شمار می آیند.کافکا در یک خانواده ی آلمانی زبان یهودی در پراگ به دنیا آمد. در آن زمان پراگ مرکز بوهم بود، سرزمینی پادشاهی متعلق ...مطالعه بیشترفرانتس کافکا، زاده ی ۳ ژوئیه ۱۸۸۳ و درگذشته ی ۳ ژوئن ۱۹۲۴، یکی از بزرگ ترین نویسندگان آلمانی زبان در قرن بیستم بود. آثار کافکا در زمره ی تأثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب به شمار می آیند.کافکا در یک خانواده ی آلمانی زبان یهودی در پراگ به دنیا آمد. در آن زمان پراگ مرکز بوهم بود، سرزمینی پادشاهی متعلق به امپراتوری اتریش - مجارستان. او بزرگ ترین فرزند خانواده بود و دو برادر کوچک تر داشت که قبل از شش سالگی فرانتس مردند و سه خواهر که در جریان جنگ جهانی دوم در اردوگاه های مرگ نازی ها جان باختند.پدرش بازرگان یهودی و مادرش زنی متعصب بود. رفتار مستبدانه و جاه طلبانه ی پدر چ ...مطالعه بیشتر