اندر مزایای تنبلی

کتاب اندر مزایای تنبلی

(خرد و حکمت زندگی 2)

نویسنده:

ال جینی

مترجم: سما قرایی
انتشارات: گمان
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

موضوع : طنز
نویسنده : ال جینی
مترجم : سما قرایی
نوار
کتاب صوتی

اندر مزایای تنبلی

قیمت : 25,000 تومان
پیشگفتارپیشگفتار
یادداشت مجموعهیادداشت مجموعه
فصل اول: روی دیگر تفریح؛ لعنت به کارفصل اول: روی دیگر تفریح؛ لعنت به کار
فصل دوم: تفریح و فرهنگ؛ اندر اهمیت کاهلیفصل دوم: تفریح و فرهنگ؛ اندر اهمیت کاهلی
فصل سوم: تعطیلات و سفرفصل سوم: تعطیلات و سفر
فصل چهارم: خرده تعطیلات؛ تعطیلات آخر هفتهفصل چهارم: خرده تعطیلات؛ تعطیلات آخر هفته
فصل پنجم: وقتی خرید کردن می‌شود بازی و تفریحفصل پنجم: وقتی خرید کردن می‌شود بازی و تفریح
فصل ششم: ورزش و بازیفصل ششم: ورزش و بازی
فصل هفتم: حد اعلای تعطیلات؛ بازنشستگیفصل هفتم: حد اعلای تعطیلات؛ بازنشستگی
سخن آخر؛ استعاره ثبتسخن آخر؛ استعاره ثبت

ال جینی استاد اخلاق تجارت و رئیس گروه مدیریت دانشکده تجارت Quinlan در دانشگاه Loyola شیکاگو است. او همچنین مؤسس و سردبیر طولانی مدت فصلنامه اخلاق تجارت است.