ماشین ها از روی سایه ات می گذرند

پازل شعر امروز(شعر معاصر جمهوری آذربایجان)

نویسنده:

انتشارات: نیماژ
تعداد صفحات: 116
نوبت چاپ: 2
دسته بندی: شعر جهان
قیمت: 10,000 تومان