ماتمکده عشاق

کتاب ماتمکده عشاق

نویسنده:

حسن ستاری

انتشارات: سخن
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده : حسن ستاری

حسن ستاری متولد سال 1320 ، شاعر بود.او مدرسه تأسیس و حسینیه راه اندازی کرده است. دیوان شعر ماتمکده عشاق، سروده حسن ستاری با مقدمه امیراسماعیل آذر می باشد.