مقاله هایی درباره بودجه و کاربرد آن در ایران

انتشارات: پرچین
تعداد صفحات: 286
نوبت چاپ: 1
نوع جلد: سلفون
نوع قطع: وزیری
دسته بندی: دانشگاهی
قیمت: 65,000 تومان

در این کتاب دخالت دولت و جایگاه بودجه در اقتصاد بخش عمومی نوین بررسی می شود و تحلیلی از تعریف قانونی بودجه درایران و ابعاد آشکار و پنهان آن ارائه می گردد و اصول بودجه در پرتو قانون و مقررات ایران تبیین می گردد و همچنین چرخه تهیه و تنظیم ، تصویب و نظارت بر بودجه در ایران مشخص می شود و طبقه بندی های بودجه در ایران و نکاتی در باب آن اشاره می شود