مقاله هایی درباره بودجه و کاربرد آن در ایران

کتاب مقاله هایی درباره بودجه و کاربرد آن در ایران

انتشارات: پرچین
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

در این کتاب دخالت دولت و جایگاه بودجه در اقتصاد بخش عمومی نوین بررسی می شود و تحلیلی از تعریف قانونی بودجه درایران و ابعاد آشکار و پنهان آن ارائه می گردد و اصول بودجه در پرتو قانون و مقررات ایران تبیین می گردد و همچنین چرخه تهیه و تنظیم ، تصویب و نظارت بر بودجه در ایران مشخص می شود و طبقه بندی های بودجه در ایران و نکاتی در باب آن اشاره می شود

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

پرفروش ترین

پر بازدید ترین