هاتا یوگا پرادیپیکا

کتاب هاتا یوگا پرادیپیکا

Hatha-Yoga Pradipika
نویسنده:

سواتماراما

انتشارات: فراروان
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

اگر اهل تمرین یوگا هستید، این کتاب یکی از موارد ضروری برای شماست.کتاب هاتا یوگا پرادیپیکا شامل متن اصلی سانسکریت است که توسط Maharshi Swatmarama با ترجمه و تفسیر کامل به زبان انگلیسی توسط سوامی سواتماراما و سوامی موکتیبوداناندا گردآوری شده است. این متن کل علم یوگای هاتا (آسانا ، پرانایاما ، شاتکارما ...مطالعه بیشتراگر اهل تمرین یوگا هستید، این کتاب یکی از موارد ضروری برای شماست.کتاب هاتا یوگا پرادیپیکا شامل متن اصلی سانسکریت است که توسط Maharshi Swatmarama با ترجمه و تفسیر کامل به زبان انگلیسی توسط سوامی سواتماراما و سوامی موکتیبوداناندا گردآوری شده است. این متن کل علم یوگای هاتا (آسانا ، پرانایاما ، شاتکارما ، مودرا و باندها) را توضیح می دهد همانطور که نه تنها برای تناسب اندام بلکه برای بیدار کردن انرژی های حیاتی تصور و عملی شده است: پرانا ، چاکراها و شاکتی کندالینی. نویسنده اشاره می کند که هاتا یوگا فقط یک تمرین بدنی نیست بلکه فرایند تغییر شکل سلولی از ناخالص به خلوص روحی ...مطالعه بیشتر