حس قفس

کتاب حس قفس

پازل شعر امروز

انتشارات: نیماژ
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

این میله‌ی خسته‌ات چه سودی داردزنگار نشسته‌ات چه سودی داردمن بال شکسته‌ام و ای حجم قفساین قفل شکسته‌ات چه سودی دارد

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر