دیگری و باور دارم

کتاب دیگری و باور دارم

L'Autre
نویسنده:

انزو کرمن

انتشارات: نیماژ - چشمه
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 12,000 تومان

کتاب پیش رو دربردارنده ی دو نمایشنامه ی روانکاوانه، میان خیال و واقعیت و روایتگر زندگی زنانی رنج کشیده است که با طرح سوالاتی در پی کشف حقیقت وجودی خود و جایگاهشان در زندگی هستند.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

انزو کرمن نویسنده ، مجری و معلم فرانسوی متولد 25 آوریل 1953 است. او حدود چهل نمایشنامه و متن برای صحنه موسیقی نوشته است.