ای کاش آفتاب ازچهار

کتاب ای کاش آفتاب ازچهار

پازل شعر امروز

Persian poetry
انتشارات: نیماژ - چشمه
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 8,000 تومان

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

شابک : 9786003672826

بهزاد زرین پور متولد سال 1347 ، شاعر ایرانی می باشد. او در دهه 70 حضوری فعال در محافل ادبی داشت.