میراث فرانسوی نیچه

کتاب میراث فرانسوی نیچه

مجموعه استخوان روح

Nietzsche's French Legacy
نویسنده:

آلن د شریفت

انتشارات: نیماژ
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 36,000 تومان

اثر فوق سعی دارد با پژوهش در آثار دریدا، فوکو، دلوز و سیکسو به وارسی و نقد تفکر قالبی و ارزیابی ارزش ها، تبارشناسی، قدرت و صورت بندی مجدد سوژه، خواست قدرت و دیگر ماشین های میل گر و فضیلت هدیه دادن به مثابه ی اقتصاد زنانه بپردازد ، هم چنین اثرگذاری نیچه بر فلسفه ی فرانسه در پساساختارگرا را مورد بررسی قرار دهد و به این سوال که چرا فرانسوی ها دیگر نیچه ای نیستند؟ پاسخ دهد.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده : آلن د شریفت
شابک : 9786003672963

آلن دی. شریفت استاد فلسفه و مدیر مرکز علوم انسانی کالج گرینل است. وی نویسنده چندین کتاب و ویراستار شش مجموعه مقاله است.