آینده ای برای نقد

کتاب آینده ای برای نقد

مجموعه استخوان روح

A Future for Criticism
نویسنده:

کترین بلزی

انتشارات: نیماژ
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 28,500 تومان

کتاب حاضر به طور کلی به فلسفه و نقد ادبی پرداخته است و نویسنده آن تلاش دارد که این پدیده را در دنیای پسا مدرن امروز و در دل تاریخ مورد بحث قرار دهد؛ او همچنین در پی خلق تصویری همه جانبه از نقد ادبی و برخی مفاهیم مرتبط با آن است که دچار بحران و مشکل شده اند.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر