دست نوشته ها

کتاب دست نوشته ها

manuscripts
نویسنده:

فرهاد کشوری

انتشارات: نیماژ - چشمه
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 12,000 تومان

حالا گاهی خودم را سرزنش می کنم که چرا همان موقع از خانه بیرون نزدم.اما این سرزنش همیشگی نیست.بعضی وقت ها هم به خودم می گویم تو شاهد بودی.برای همین است که این ها را می نویسم. از در اتاق تو رفتم و همان جا خشکم زد.شاخه گل مریم جلو پاهایم افتاد.کبریت انگشتان لرزانم را سوزاند. چ.ب کبریت را انداختم.با عجله کبریت دیگری زدم. مرد میان سالی به پشت کف خاکی اتاق افتاده بود و چشمانش به سقف خیره بود.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده : فرهاد کشوری
شابک : 9786003670594

«فرهاد کشوری» اهل خوزستان، از نویسندگان باسابقه ی داستان و رمان ایرانی ست که آثار فراوانی از او به چاپ رسیده است. رمان «مردگان جزیره ی موریس» در دوره ی سیزدهم و چهاردهم جشنواره ی مهرگان ادب به عنوان رمان برگزیده انتخاب شده، همچنین نام او در دو دوره وارد فهرست کاندیدای نهایی جایزه ی هوشنگ گلشیری شده ...مطالعه بیشتر«فرهاد کشوری» اهل خوزستان، از نویسندگان باسابقه ی داستان و رمان ایرانی ست که آثار فراوانی از او به چاپ رسیده است. رمان «مردگان جزیره ی موریس» در دوره ی سیزدهم و چهاردهم جشنواره ی مهرگان ادب به عنوان رمان برگزیده انتخاب شده، همچنین نام او در دو دوره وارد فهرست کاندیدای نهایی جایزه ی هوشنگ گلشیری شده است. کشوری با اسلوب و روش خاصی که در نوشتن دارد، تمام این سال ها توانسته است مخاطبان ثابت خود را در فضای ادبیات داستانی ایران پیدا کند. استفاده از فضاهای رئال و در بعضی موارد حادثه ای، همچنین خلق روایت های بدیع و بکر از مؤلفه های بارز داستان نویسی این نویسنده ی باسابق ...مطالعه بیشتر