وقتی خروس غلط می خواند

کتاب وقتی خروس غلط می خواند

When the rooster sings wrong
نویسنده:

علی شمس

انتشارات: نیماژ
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

«وقتی خروس غلط می خواند» آخرین اثر علی شمس است. داستان این نمایش در روایتی غیرخطی و آشفته به اجرا درمی آید و مخاطب تا انتهای نمایش متوجه قصد و نیت اصلی کارگردان از کنار هم قرار دادن این همه قاب های زیبا و چشم نواز نمی شود. داستان مربوط به شاهی ست که پس از کشورگشایی های فراوان و قتل عام های بسیار و فتح و فتوحات خشونت آمیز و وحشیانه در جهان تصمیم می گیرد با استفاده از تکنولوژی سفر به گذشته، خودش را درجوانی مجبور به خودکشی کند تا این لوپ بی وقفه از حرکت بازایستد.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

علی شمس (متولد سال 1364) نمایشنامه نویس و کارگردانی که در سال های اخیر با اجرای نمایش های «مخاطب خاص»، «قلعه انسانات»، «داستان های میان رودان» و «شب دشنه های بلند» زبان و شیوه خاص خودش را بیان تئاتری به نمایش گذاشته این بار با نمایش «وقتی خروس غلط می خواند» در تماشاخانه ایرانشهر حصارهای زمان را در داستانی خودساخته به بازی گرفته است.