آزادی عریان می آید

کتاب آزادی عریان می آید

freedom she comes naked
نویسنده:

مرام المصری

انتشارات: نیماژ
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

مرام المصری شاعر و نویسندۀ سوری ساکن فرانسه است؛ کتاب حاضر دربردارندۀ بیش از چهل شعر با موضوعاتی چون آزادی، صلح، شهادت و … از اوست که با احساساتی عمیق و گویا سروده شده اند و بر دل می نشینند.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

مرام المصری شاعر و نویسنده سوری ساکن فرانسه است.