پارچه فروش عاشق

پارچه فروش عاشق

mercer in love
نویسنده:

محمد صالح علا

انتشارات: نیماژ
شابک: 9786003671294
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 14,000 تومان

او با زبان سعدی زبان دیگری می سازد، از تاثیر مجاورت بیت ها خبر دارد و با عناصری فرازبانی، به زیباشناسی نویی می رسد، برای من گاهی سعدی کیارستمی خوشایندتر از سعدی سعدی است.فریاد او را که می خوانم، لذت تازه ای از فهم سعدی می برم، برای همین حافظ کیارستمی را نباید با حافظ خانلری یا خرمشاهی مقایسه کرد. حافظ کیارستمی را می توان با سینمای کیارستمی مقایسه کرد، انگور رسیده را با انگور رسیده، کار او انتخاب لحظه ی قطعی است، لحظه ی قطعی در عکس، در سینما و لحظه ی قطعی در ادبیات، کیارستمی همه ی سعدی را با انتخاب تنها یک کلمه در لحظه ی قطعی قرارداده «سعدی از دست خویشتن» فریاد.

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده : محمد صالح علا
شابک : 9786003671294