آقای چنار با من ازدواج می کنی

کتاب آقای چنار با من ازدواج می کنی

Persian Short stories
نویسنده:

میترا معینی

انتشارات: نیماژ
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 8,000 تومان

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده : میترا معینی
شابک : 9786003673922

میترا معینی متول د سال ۱۳۴۷ است که حدود ۱۴ سال از این دوران را در حنوب زیسته است. پیش از نتشار «سونات لال» از او دو مجموعه داستان «آقای چنار با من ازدواج می کنی؟» و « معبد لاک پشت» منتشر شده بود، معینی در داستان های کوتاهش نشان داده بود که دستی قوی در نوشتن از فراز و فرودهای زیست عشایری و به ویژه عشایر قشقایی دارد.