حضور آقای احمد مسجدجامعی در نشست نوآوری صنعت نشر با کتاب پلاس

حضور آقای احمد مسجدجامعی در نشست نوآوری صنعت نشر با کتاب پلاس

ناشران خاطرات خوبی از دوران تصدی ایشان دارند . تنها مسئولی که بعد از رها کردن مسئولیت خود حتی دغدغه کتاب و کتابخوانی را داشت و برای رونق کتاب فروشی ها هرساله کتاب گردی را ترویج میدهد.

آقای مسجدجامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره کتاب پلاس ادامه داد : ایده ی کتاب پلاس ، کتاب کاغذی را حفظ میکند به عبارتی دیگر در قالب این ایده خدماتی ارائه میشود که موجب رونق و شکوفایی در حوضه فکر ، اندیشه و کتاب میشود . کتاب وقتی وارد عرصه استماع میشود ، به بحث گذاشته میشود ، منشا گفت و گو ، نقد و خوانش میشود و شکل چندرسانه ای پیدا میکند و زمینه طراوت کتاب و کتاب خوانی خواهد شد . این فضا به مدد تکنولوژی های نوین ایجاد میشود.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید