انتشارات رسا به سادنا پیوست

جناب آقای محمدرضا ناجیان اصل مدیر مسئول انتشارات رسا و رئیس انجمن فرهنگی ناشران کتب دانشگاهی با مجری سادنا قرارداد همکاری امضا کردند.

در این قرارداد مجری سادنا متعهد به پشتیبانی از اساتید و دانشجویان جهت استفاده از آموزش مجازی و نرم افزار سادنا می باشد. همچنین انتشارات رسا متعهد گردید که ضمن مشارکت در طرح سادنا ، از بستر آموزش مجازی و نرم افزار سادنا برای ارتباط با اساتید و دانشجویان خود و خدمت رسانی به آنها جهت بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری مبتني بر كتاب استفاده نماید.

در این قرارداد دو طرف به اجرای درست طرح بر مبنای حسن همکاری و رفتار عادلانه و مناسب تاکید نمودند.

در خاتمه جناب آقای ناجیان اظهار امیدواری نمودند که ناشران از طرح سادنا استقبال نمایند و این طرح بتواند برخی مشکلات ناشران را حل نموده و فرصت های جدیدی برای آنها فراهم آورد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید