از ترم جدید خدمات کتاب پلاس به دانشجویان نیز ارایه می­شود برای هر یک از دانشجویان که ثبت هولوگرام انجام دهند یک امتیاز در نظر گرفته می­شود که به ازای آن امتیاز می­توانند از خدمات مورد نظر استفاده نمایند.

سعیدی کیا مجری سادنا به اخبار رسمی اعلام نمود که دروس پزشکی به طرح سادنا اضافه شده است و از این پس ناشران پزشکی عضو سادنا از این پس می توانند کتابهای خود را به دروس پزشکی الحاق نمایند و خدمات مرتبط با آن کتابها را به اساتید پزشکی آن درس ارائه نمایند.

سعیدی کیا گفت: نشر دانشگاهی به دلیل مواجه با مشکلات متعدد در رکود به سر می‌برد. لازمه خروج از این رکود تغییر در مدل کسب و کار سنتی است و حرکت به سمت ارزش‌آفرینی بیشتر برای ذی‌نفعان این صنعت از‌جمله استادان و دانشجویان و سوق دادن ناشران به سمت خدمات پس از فروش کتاب در قالب محتوای الکترونیکی و توسعه محصولات و خدماتی که به یاددهی استادان و یادگیری دانشجویان کمک کند.