سعیدی کیا گفت: نشر دانشگاهی به دلیل مواجه با مشکلات متعدد در رکود به سر می‌برد. لازمه خروج از این رکود تغییر در مدل کسب و کار سنتی است و حرکت به سمت ارزش‌آفرینی بیشتر برای ذی‌نفعان این صنعت از‌جمله استادان و دانشجویان و سوق دادن ناشران به سمت خدمات پس از فروش کتاب در قالب محتوای الکترونیکی و توسعه محصولات و خدماتی که به یاددهی استادان و یادگیری دانشجویان کمک کند.