لیست برندگان جوایز جشنواره با کتاب زندگی کنیم

اسامی برندگان قرعه کشی در جشنواره با کتاب زندگی کنیم

در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ، هر روز قرعه کشی های جذاب بین اعضای باشگاه مشتریان ناشران عضو کتاب پلاس داشتیم که برندگان به شرح ذیل میباشد.

هشتم اردیبهشت : آقای علیرضا چابکی برنده ی یک دستگاه تبلت از باشگاه مشتریان کتاب پلاس انتشارات ققنوس

هشتم اردیبهشت : آقای علی نوروزی برنده ی یک هفته غذای رایگان چنگال از باشگاه مشتریان کتاب پلاس انتشارات ققنوس

هشتم اردیبهشت : آقای وحید مقیمی برنده ی یک هفته غذای رایگان چنگال از باشگاه مشتریان کتاب پلاس انتشارات جهاد دانشگاهی

هشتم اردیبهشت : آقای حسین محمودی برنده ی یک هفته غذای رایگان چنگال از باشگاه مشتریان کتاب پلاس انتشارات تهران

نهم اردیبهشت : خانم مریم بذر برنده ی یک دستگاه تبلت از باشگاه مشتریان کتاب پلاس انتشارات مروارید

دهم اردیبهشت : آقای محمدرضا مهدی زاده برنده ی یک هفته غذای رایگان چنگال از باشگاه مشتریان کتاب پلاس انتشارات ققنوس

دهم اردیبهشت : آقای علیرضا گردون فنا برنده ی سه ماه اشتراک رایگان فیلیمو از باشگاه مشتریان کتاب پلاس انتشارات فصل پنجم

دهم اردیبهشت : آقای معتصم فتحی برنده ی برنده ی یک دستگاه تبلت از باشگاه مشتریان کتاب پلاس انتشارات دانشگاه تهران

یازده اردیبهشت : آقای کیارش پورهژیر برنده ی یک دستگاه تبلت از باشگاه مشتریان کتاب پلاس انتشارات ثالث

یازده اردیبهشت : خانم مائده سخی برنده ی سه ماه اشتراک رایگان فیلیمو از باشگاه مشتریان کتاب پلاس انتشارات ققنوس

یازده اردیبهشت : محمدامین خیبری برنده ی صدهزارتومان بن تخفیف مکتب پلاس از باشگاه مشتریان کتاب پلاس انتشارات دانشگاه تهران

یازده اردیبهشت : آقای ملکی برنده ی صدهزارتومان بن تخفیف مکتب پلاس از باشگاه مشتریان کتاب پلاس انتشارات جهاد دانشگاهی

دوازده اردیبهشت : خانم زهرا حسینی برنده ی یک هفته غذای رایگان چنگال از باشگاه مشتریان کتاب پلاس انتشارات مروارید

در ضمن جشنواره با کتاب زندگی کنیم هنوز تموم نشده شما میتوانید با شرکت در مسابقه کتاب خوانی ماهانه ی کتاب پلاس، ضمن محک زدن اطلاعاتتون، شانس بردن

جوایز جذاب کتاب خوانی را داشتبه باشید.

 

شرکت در مسابقه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید