برنامه آزمون های سراسری کتب ناشرین عضو سامانه کتاب پلاس

تاریخ آزمون های سراسری کتب  سامانه کتاب پلاس نیمسال اول 1397 به شرح ذیل میباشد ...

 
 

ردیف

نام آزمون

تاریخ برگزاری

منبع آزمون

1

اصول و فنون مذاکره

97/09/10

(تا آخر فصل 4)

2

مستند سازی

97/09/10

(تا آخر فصل 3)

3

مدیریت منابع انسانی

97/09/10

(تا  آخر فصل 3)

4

تحلیل هزینه و منفعت

97/09/10

(تا آخر فصل 3)

5

مبانی کنترل کیفیت

97/09/10

( تا آخر فصل 3)

6

مهارت های مسئله یابی و تصمیم

97/09/11

(تا آخر فصل 3)

7

خدمات الکترونیک

97/09/11

( تا آخر فصل 5)

8

خلاقیت در هنر

97/09/11

(تا آخر فصل 1)

9

روانشناسی عمومی

97/09/11

(تا آخر فصل 3)

10

کنترل پروژه

97/09/11

(تا آخر فصل 6)

11

مدیریت کسب و کار و بهره وری

97/09/12

(تا آخر فصل 3)

12

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

97/09/12

(تا آخر فصل 4)

13

مبانی سازمان و مدیریت

97/09/12

(تا آخر کتاب)

14

مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی

97/09/12

(تا آخر فصل 3)

15

فرهنگ عمومی

       97/09/13            

(تا آخر فصل 2)

16

مهارت ها و قوانین کسب و کار

97/09/13

(تا آخر فصل 4)

17

اصول سرپرستی

97/09/13

(تا آخر فصل 3)

18

روانشناسی کار

97/09/13

(تا آخر فصل 6)

19

مدیریت مراکز و سازمان های هنری

97/09/13

(تا آخر فصل 2)

20

حقوق اداری

97/09/13

(تا آخر فصل 3)

21

کارآفرینی

97/09/14

(تا آخر فصل 2)

22

ایمنی و بهداشت محیط کار

97/09/14

(تا آخر فصل 6)

23

مدیریت فناوری اطلاعات

97/09/14

( تا آخر فصل 5)

24

رسانه شناسی

97/09/14

( تا آخر فصل 3)

25

گزارش نویسی

97/09/14

( تا آخر فصل 4)

26

ویراستاری و صفحه آرایی

97/09/15

( تا آخر فصل4)

27

اخلاق حرفه ای

97/09/15

( تا آخر فصل3)

28

پایگاه داده

97/09/15

(تا آخر فصل 5)

29

آیین دادرسی و کیفری

97/09/15

(تا آخر فصل 3)

30

روانشناسی اجتماعی

97/09/15

( تا آخر فصل3)

31

پرسپکتیو

97/09/15

 

32

کاربینی

97/09/15

( تا آخر فصل3)

 

دیدگاه‌ها  

# یاسین 1397-02-18 12:19
اصول سرپرستی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# هستی کرمی پور 1397-02-20 07:03
هستی کرمی پور
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# از استادم تشکر میکنم 1397-09-03 17:55
موسی بخشان درس کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید