اضافه شدن دروس پزشکی به سامانه سادنا

سعیدی کیا مجری سادنا به اخبار رسمی اعلام نمود که دروس پزشکی به طرح سادنا اضافه شده است و از این پس ناشران پزشکی عضو سادنا از این پس می توانند کتابهای خود را به دروس پزشکی الحاق نمایند و خدمات مرتبط با آن کتابها را به اساتید پزشکی آن درس ارائه نمایند.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید