روندهای مدرن آموزش: 50 شیوه مدرن آموزش و یادگیری- قسمت اول

 

روندهای مدرن آموزش: 50 شیوه مدرن آموزش و یادگیری- قسمت اول

در این مقاله با معرفی 50 شیوه مدرن آموزش و یادگیری می بینیم که روندهای آموزش در بسیاری از موارد دچار تغییر شده و رشد کرد‌ه‌اند که البته پی بردن به این موضوع بستگی به آن دارد که زاویه‌ی نگاه ما چگونه است.

دیدگاههای ما و چگونگی تحقق یافتن آنها بستگی به نوع ارزشگذاری ما و تجربیات ما روی اتفاقات و پدیده‌ها دارد.

چطور یک کلاس که از گفتارها و اطلاعاتی تشکیل شده است، به عرصه های خلاقانه‌ای برای دانشجویان مبدل شده است؟

این موضوع در اینجا و در حال حاضر وجود دارد. درهر گوشه و کنار، در اطراف هر گوشه، در داخل هر درس مهندسی شده‌ای، دانشجویان فقط می توانند آنچه را که می‌خواهند یاد بگیرند و در واقع موفقیت را در حالیکه جهان اطراف را بهبود می بخشد، پیدا می کنند.

نگاهی به 50 دیدگاه متفاوت از آموزش نشان می دهد که یک جمله مشابه در همه‌ی آنها وجود دارد:

 آموزش باید تغییر کند.

1. اولین شیوه مدرن آموزش و یادگیری: بالا بردن تنوع

سر کن رابینسون مبارزات انتخابانی را از طریق مذاکرات، مکاتبه، مشاوره و تدریس تغییر می دهد. او بر این باور است که بایستی آموزش تغییر کند، چون این یک محیط قدیمی است که در آن اکثر دانشجویان واقعا نمی دانند که چه چیزی میخواهند ویا میخواهند یاد بگیرند. چگونه این اتفاقات تمام تفاوتها را ایجاد میکند- از پائین تا بالا. افراد، دانشجویان و اساتید تغییر را در مدیران و در مسئولان ایجاد نمی کنند.

2. دومین شیوه مدرن آموزش و یادگیری: شبکه های اجتماعی

با شبکه های اجتماعی در حال رشد به نقطه ای که اخیراٌ  Technorati  گفته می شود حدود 70 میلیون وبلاگ به روز شده را دنبال می کند، با استفاده از شبکه های اجتماعی برای آموزش هر موضوع و راهنمایی دانشجویان به یک قلمرو دیگر غیر از یادگیری به معنای ترکیب آموزش سنتی با ارتباطات نوین است.

بسیاری از مربیان بر این باورند که این مسیری است برای جذب دانشجویان برای یادگیری تمام مهارتهای اساسی که به آنها نیاز دارند.

3. سومین شیوه مدرن آموزش و یادگیری: آموزش مکالمه

مربیان معتقدند استفاده از مکالمه یا فیلمها برای بررسی درسها و یادگیری مفاهیم به دانشجویان برای یادگیری و حفظ بیشتر کمک میکند.

 بین TedEd و TeacherTube، آموزش درباره همه چیز صحبت می کند. دانشجویان عاشق تحرک، تلویزیون و فیلم هستند، بنابراین با استفاده از این بخشهای کوچک اطلاعات که به معنی یادگیری به خصوص برای بسیاری از دانشجویانی که دارای مدت زمان مناسب هستند، می باشد.

 

4. چهارمین شیوه مدرن آموزش و یادگیری: آموزش محرمانه

به گفته جان تیلور گانو، مربیان باید دنیای واقعی را در کلاس انتخاب کنند. دانشجویان در یک کلاس درس یاد نمی گیرند زندگی کنند یا زنده بمانند. آنها یاد می‌گیرند که در دنیای واقعی زنده بمانند بنابراین مفهوم آموزش محرمانه به مربیان هر مرحله از زندگی را به چالش می کشاند تا به دانشجویان ابزارهایی برای زندگی و نفس کشیدن در جهان اطراف آنها فراهم کند. اگر درسی باید آموزش داده شود، پس آن را آموزش بدهید و  به آن فکر کنید که چه کسی ممکن است تبدیل شود.

5. پنجمین شیوه مدرن آموزش و یادگیری: نوادانیا

دکتر وندانا شیوا مامور زندگی در نوادانیا است، یک سازمانی که اعتماد به نفس و حکومت زمین را ترویج می دهد. رهبران سازمانها زنانی هستند که در جنبشهای زنان قدرت پیدا می کنند و زنان را فرا میخوانند. حکومت در زمین از ایده ی انبار کردن بذر کمک می گیرند که جوامع محلی به خودشان وابسته شوند.

6. ششمین شیوه مدرن آموزش و یادگیری: دارائی

در چین بینش تحصیلی به عنوان یک دارائی محسوب می شود به این معنی که شما یک ارزش ویژه ی فردی یا HNWI هستید. چین در حدود 1.4 میلیون HNWI  دارد که برابر با 8.7 تریلیون دلار در سهام ثروت گروه جولیوس بائر است. افزایش سریع هزینه تحصیلات عالی باعث می شود که آموزش یک امر تجملاتی باشد.

7. هفتمین شیوه مدرن آموزش و یادگیری: موقعیت اجتماعی

برای یادگیری بیشتر از دارائی اهمیت داده می‌شود ، موقعیت اجتماعی نقش اساسی در آموزش گروه کوچک یا گروه بزرگی از افراد را ایفا می‌کند خواه این دستور کار کل کشور یا بخش های خاص یا جوامع داخل آن کشور باشد.

 به عبارت دیگر، اگر این جامعه اهمیت آموزش را به عنوان یک مزیت اجتماعی تعیین کند، دانشجویان و افراد آن جامعه برای رسیدن به آن و به منظور بالا بردن وضعیت خود در جامعه تلاش خواهند کرد.

 

منبع:  https://www.teachthought.com/pedagogy/modern-trends-education-50-different-approaches-learning/