رونمایی از کتاب پلاس ، با حضور دکتر ابراهیم آبادی رییس مرکز نشر دانشگاهی در نشست اقتصاد نشر و نو آوری

 اولین سرمایه گذاری خطرپذیر در حوزه نشر و کتاب فیزیکی  و یک آغاز برای صنعت کشور با رویکرد فناوری و نوآوری

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید