مصاحبه با سفیرکتاب پلاس

کتاب پلاس استارت آپی است که  راه هایی در مقابل اساتید و دانشجویان وناشرین قرار داده است تابتوانند به چیزهایی ک میخواهند برسند


"مصاحبه ای با سفیرکتاب و بررسی تجربیاتش در مشارکت با کتاب پلاس"

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید