کتاب پلاس در باغ کتاب رونمایی شد

همزمان با برگزاری سمینار دیجیتال مارکتینگ سادنا نام ونشان جدید طرح سادنا به نام کتاب پلاس رونمایی شد.

پیرامون برگزاری سمینار دیجیتال مارکتینگ و همفکری با #اعضای_سادنا که روز سه شنبه مورخ 96/05/24 در #باغ_کتاب تهران برگزار شد، ضمن بیان متدهای نوین و قابل بهره برداری در بازاریابی محصولات ناشران عضو و بیان نگرش های جدید و تکمیلی طرح سادنا، رونمایی از نام جدید طرح تحت عنوان کتاب پلاس (KetabPlus) انجام پذیرفت.

نام #کتاب_پلاس همراستا با اهداف ما در صنعت نشر و آموزش و تاکید بر بهره گیری از ابزارهای جدید تسهیل سازی آموزش در کنار کتاب چاپی برگزیده و الگو گرفته از ناشران

برتر دنیا همچون Wiley، McGraw-Hill و Pearson

انتخاب شده است.

پیرامون برگزاری سمینار دیجیتال مارکتینگ و همفکری با #اعضای_سادنا که روز سه شنبه مورخ 96/05/24 در #باغ_کتاب تهران برگزار شد، ضمن بیان متدهای نوین و قابل بهره برداری در بازاریابی محصولات ناشران عضو و بیان نگرش های جدید و تکمیلی طرح سادنا، رونمایی از نام جدید طرح تحت عنوان کتاب پلاس (KetabPlus) انجام پذیرفت.

?نام #کتاب_پلاس همراستا با اهداف ما در صنعت نشر و آموزش و تاکید بر بهره گیری از ابزارهای جدید تسهیل سازی آموزش در کنار کتاب چاپی برگزیده و الگو گرفته از ناشران آموزش برتر دنیا همچون Wiley، McGraw-Hill و Pearson انتخاب شده است.

طراحی کمپین تبلیغاتی ناشران در باغ کتاب

(عکس)

با کمک تیم دیجیتال مارکتینگ سادنا کمپین هر یک از ناشران دانشگاهی برای ورود به مهر برنامه ریزی و طراحی شد.