ورود ›

  • امتیاز امروز : 0

    تعداد شرکت کننده : 17702

    تاریخ اتمام : 01 تیر 1398

    قوانین و جوایز

    سکه های خود را برای بالا بردن شانس استفاده کنید

رتبه بندی ها
رتبه بندی نام امتیاز موبایل جوایز
1 فرزاد 0937 *****53 تبلت + فیلیمو + کتاب هدیه 1 میلیون ریالی
2 پویا 0937 *****83 فیلیمو + چنگال + کتاب هدیه 1 میلیون ریالی
3 میرصانعی 0912 *****30 فیلیمو + چنگال + کتاب هدیه 500 هزار ریالی
4 علی 0919 *****82 فیلیمو + چنگال + کتاب هدیه 500 هزار ریالی
5 نازنین. 0912 *****18 فیلیمو + کتاب هدیه 500 هزار ریالی
...
- شما - - برای مشاهده رتبه خود وارد سیستم شوید