ورود ›

  • امتیاز مسابقه امروز : 0

    تعداد شرکت کننده : 17702

    تاریخ اتمام مسابقه : 1398/4/1

    قوانین و جوایز

رتبه بندی ها
رتبه بندی امتیاز ها جوایز
1 فرزاد 3570 تبلت + فیلیمو + کتاب هدیه 1 میلیون ریالی
2 پویا 3023 فیلیمو + چنگال + کتاب هدیه 1 میلیون ریالی
3 میرصانعی 2591 فیلیمو + چنگال + کتاب هدیه 500 هزار ریالی
4 علی 2294 فیلیمو + چنگال + کتاب هدیه 500 هزار ریالی
5 مرضیه 1902 فیلیمو + کتاب هدیه 500 هزار ریالی
6 اکب 1831 فیلیمو + کتاب هدیه 500 هزار ریالی
7 محمدمهدی 1666 فیلیمو + کتاب هدیه 400 هزار ریالی
8 جواد 1587 فیلیمو + کتاب هدیه 300 هزار ریالی
9 مهدی 1580 فیلیمو + کتاب هدیه 200 هزار ریالی
10 حمید 1569 کتاب هدیه 500 هزار ریالی