برندگان سینما تیکت میتونن 15 تیر تا 15 مرداد شانس خودشون رو برای بردن جوایز فرهنگی کتاب پلاس ققنوس بیازمایند