جشنواره

پویش مطالعاتی نور آب آینه

انتشارات کتاب نیستان به مناسبت ایام فاطمیه (س) و با هدف آشنایی جوانان با ادبیات آئینی "پویش نور آب و آینه" را با محوریت کتاب کشتی پهلو گرفته برگزار می کند. افراد می توانند به تاسی از این کتاب هر آنچه که در دل دارند از حس و حال خود در قالب کتاب مرثیه سرایی کنند.و یا در صورت داشتن نقد ، نظر و یا خاطره ای از خواندن این کتاب با دیگران به اشتراک گذارند.

Alternate Text