جشنواره

جشنواره همچون یک داستان

این جشنواره از شهریور ماه شروع شده و هر ماه سه کتاب از کتاب های داستان و شعر نشر ثالث در این جشنواره شرکت داده می شوند. در این جشنواره نوبت شما علاقه مندان به کتاب است که با مشارکت خود برای داستان کتاب هایمان  سرنوشت دیگری رقم بزنید، و شعر دیگر بسرایید، امتیاز کسب کنید و در عین حال جوایز ارزنده دریافت کنید.