جشنواره

روزت را بساز دختر

انتشارات کوله پشتی با همکاری کتاب پلاس جشنواره کتاب خوانی "روزت را بساز دختر" را با هدف افزایش آگاهی دختران ایران زمین برگزار می نماید. در این جشنواره شما عزیزان می توانید ضمن خواندن کتابهای جشنواره به بیان دیدگاه ها و احساسات قلبی خود در خصوص کتاب های "خودت باش دختر" و "شرمنده نباش دختر" بپردازید و آنها را با دیگران به اشتراک بگذارید و برنده جوایز شوید

Alternate Text