جشنواره

اربعین اندوه

انتشارات نیستان با همکاری کتاب پلاس پویش مطالعاتی اربعین اندوه را با هدف آشنایی بیشتر نسل جوان با حماسه حسینی و پیوند آنها با سیره اهل بیت عصمت و طهارت با عناوین کتاب مرتبط با عاشورای حسینی برگزار می نماید. در این پویش مخاطبان ضمن خواندن کتابهای پویش به بیان دیدگاهها و احساسات قلبی خود در خصوص کتاب های پویش می پردازند و آنها را با دیگران به اشتراک می گذارند.

Alternate Text