جشنواره

پویش نور آب آینه

دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی با همکاری انتشارات نیستان به مناسبت ایام فاطمیه (س) و با هدف آشنایی جوانان با ادبیات آئینی "پویش نور آب و آینه" را با محوریت کتاب کشتی پهلو گرفته برگزار می کند. افراد می توانند به تاسی از این کتاب هر آنچه که در دل دارند از حس و حال خود در قالب کتاب مرثیه سرایی کنند و یا در صورت داشتن نقد، نظر و یا خاطره ای از خواندن این کتاب با دیگران به اشتراک گذارند.