جشنواره

پویش مطالعاتی زیست بوم استارت آپی کشور

ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری تصمیم گرفته برای ترویج فرهنگ اکوسیستم در بین عامه و ترغیب استارت آپ ها به مطالعه بیشتر راجع به کسب و کار، با همکاری کتاب پلاس پویش مطالعاتی در هفته کتاب و کتابخوانی برگزار می نماید. با شرکت در جشنواره و بیان دیدگاه خود راجع به کتابهای کسب و کار امتیاز خود را افزایش دهید.

جوایز پویش مطالعاتی

Alternate Text