جشنواره

جشنواره بزرگ مهرآبان با کتاب

دومین دوره از جشنواره بزرگ کتابخوانی «مهرآبان با کتاب» با همراهی ناشران قدیمی و معتبر کشور از ابتدای مهر شروع شده و تا انتهای آبان ادامه پیدا خواهد کرد. در این جشنواره شما می‌توانید با شرکت در جشنواره‌های اختصاصی ناشران مختلف، علاوه بر تولید محتوای فرهنگی و اشاعه فرهنگ کتابخوانی، امتیاز کسب کنید و شانس خود را برای برنده شدن جوایز اختصاصی هر ناشر و همچنین جایزه بزرگ کتاب‌پلاس (یعنی یک دستگاه PS4) امتحان کنید، پس بیایید با کتاب‌ها مهربان باشیم.

جوایز ویژه جشنواره مهرآبان با کتاب

Alternate Text