؛ پلتفرم افزونه های ترویجی کتاب

از جدیدترین پویش های مطالعاتی، رویدادهای کتابی، مسابقات کتابخوانی، جوایز و قرعه کشی ها مطلع شوید

شبکه مولفان و مخاطبان

راه اندازی باشگاه کتابخوانی
ارتباط با مروجان کتاب
رویدادهای کتابی

برگزاری پویش های مطالعاتی
معرفی کتاب های مولف
معرفی نویسنده

رویداد های کتابی

کتاب پلاس و لذت تداوم خواندن

با مشوق های ناشر و مولف انگیزه پیدا می کنیم که بیشتر و باکیفیت‌تر کتاب بخونیم.

دریافت پلاس های کتاب

در باشگاه کتابخوانی در مورد کتاب‌ها حرف می زنیم و نقدهامون رو به اشتراک می زاریم.

باشگاه های کتابخوانی

در صفحه کتاب با برداشت‌ها و تحلیل‌های مختلف در مورد اون کتاب آشنا می شیم.

مشاهده نقدهای کتاب

با نویسندگان کتاب ها در ارتباط هستیم و از رویدادهای کتابی اطلاع پیدا می کنیم.

ارتباط با نویسندگان